Test opšteg znanja

Predavanja će voditi predmetni profesori gimnazija i osnovnih škola. Svaki predmet koji je uvršten u ovaj test biće obrađen sa potrebnim brojem časova na kojima će se učenici podsećati najvažnijih pojmova, ličnosti, događaja i sl. u skladu sa programom završnog ispita koji donosi Ministarstvo prosvete.

 

BIOLOGIJU drže Sanja Krivokapić, nastavnik u OŠ "Vladislav Ribnikar" i Đurđija Paučković, profesor u X gimnaziji

HEMIJU drži Tanja Đurić, profesor u III beogradskoj gimnaziji

GEOGRAFIJU drži Savo Minić, profesor u X gimnaziji

ISTORIJU drže Tatjana Adžić, nastavnik istorije u OŠ "Jelena Ćetković" i Vesna Kovačević, profesor u IX gimnaziji

FIZIKU drže Mirjana Debeljaković, nastavnik fizike u OŠ "Jelena Ćetković" i Igor Mladenović, profesor u gimnaziji "Sveti Sava"

 

U GIMNAZIJI "SVETI SAVA"  (nedeljom)

Fond časova je 48 školskih časova. Predavanje traje 1h i 30min (dva spojena školska časa)

Nastava će se održavati nedeljom u gimnaziji "Sveti Sava" (Resavska 58)

Pripreme počinju 1. decembra 2019. godine

U grupi će biti oko 20 učenika.

Termin u 10:30, 12:00 i 13:30 časova.

 

 Nove grupe počinju 24. februara 2020.

 Fond časova je 40 školskih časova. Termini su od 10:30, 12:00 i od 13:30 časova.

 

U IX GIMNAZIJI   (subotom)

Fond časova je 48 školskih časova. Predavanje traje 1h i 30min (dva spojena školska časa)

Nastava će se održavati subotom u IX gimnaziji "Mihailo Petrović Alas" Bulevar maršala Tolbuhina (bivša Goce Delčeva) 41.

Pripreme počinju 7. decembra 2019. godine

U grupi će biti najviše 20 učenika

Termin u  10:00, 11:30 i 13:00 časova.

 

 Nove grupe počinju 29. februara 2020.

 Fond časova je 40 školskih časova. Termini su od 10:00, 11:30 i od 13:00 časova.

 

U X GIMNAZIJI   (nedeljom)

Fond časova je 48 školskih časova. Predavanje traje 1h i 30min (dva spojena školska časa)

Nastava će se održavati nedeljom u X gimnaziji "Mihajlo Pupin" (Antifašističke borbe 1a).

Pripreme počinju 8. decembra 2019. godine

U grupi će biti oko 20 učenika

Termin u  10:30, 12:00 i 13:30 časova.

 

Nove grupe počinju 1. marta 2020.

Fond časova je 40 školskih časova. Termini su od 10:30, 12:00 i od 13:30 časova.

©2020 Facultas. Sva prava zadržana

011 / 3415 377
pripremefacultas@gmail.com
Radnim danima od 12h do 19h