Matematika

Nastava iz matematike je osmišljena tako da učenici imaju maksimalan dobitak. Biće ponovo predavane sve oblasti koje su predviđene programom za polaganje završnih ispit. Poznavanje i razumevanje pređenih oblasti proverava se pomoću zadataka i testova poput onih koji će biti na završnom ispitu. Predavač sistematizuje znanja polaznika komentarišući njihove odgovore i dajući im povratnu informaciju o tome šta je dobro u njihovim odgovorima, šta treba dodati i gde je potrebna korekcija onog što nije bilo zadovoljavajuće. Ovako koncipiranim kursom polaznici se kontinuirano mesecima spremaju za završni ispit prelazeći manje celine. Na taj način im je obezbeđeno dovoljno vremena da se pripreme, a ukoliko kontinuirano i vredno rade omogućeno im je da steknu temeljno znanje iz datog predmeta.

 

 U GIMNAZIJI "SVETI SAVA"   (nedeljom)

Pripremnu nastavu za upis u gimnazije i srednje stručne škole iz matematike drži Olivera Veljović Tripković i Marina Nešović, profesori u III beogradskoj gimnaziji.

Fond časova je 48 školskih časova. Predavanje traje 1h i 30min (dva spojena školska časa)

Nastava će se održavati nedeljom u gimnaziji "Sveti Sava" (Resavska 58).

Pripreme počinju 1. decembra 2019. god.

U grupi će biti oko 15 učenika.

Termin u 10:30, 12:00 i 13:30 časova.

 

Nove grupe počinju 23. februara 2020.

Fond časova je 32 školska časa. Termini su od 10:30 i od 12 časova.

 

 U IX GIMNAZIJI   (subotom) 

Pripremnu nastavu za upis u gimnazije i srednje stručne škole iz matematike drži Maja Kostadinović i Jovanka Stojković, profesori u IX gimnaziji.

Fond časova je 48 školskih časova. Predavanje traje 1h i 30min (dva spojena školska časa)

Nastava će se održavati subotom u IX gimnaziji "Mihailo Petrović Alas" Bulevar maršala Tolbuhina (bivša Goce Delčeva) 41.

Pripreme počinju 7. decembra 2019. godine

U grupi će biti oko 15 učenika.

Termin u 10:00, 11:30 i 13:00 časova.

 

Nove grupe počinju od 29. februara 2020.

Fond časova je 32 školska časa. Termini su od 10:00 i od 13:00 časova.

 

 U X GIMNAZIJI   (nedeljom)

Pripremnu nastavu za upis u gimnazije i srednje stručne škole iz matematike drže Jovanka Stojković i Maja Kostadinović, profesori u IX beogradskoj gimnaziji.

Fond časova je 48 školskih časova. Predavanje traje 1h i 30min (dva spojena školska časa)

Nastava će se održavati nedeljom u X gimnaziji "Mihajlo Pupin" (Antifašističke borbe 1a).

Pripreme počinju 8. decembra 2019. godine

U grupi će biti oko 15 učenika.

Termin u 10:30,12:00 i 13:30 časova.

 

Nove grupe počinju od 1. marta 2020.

Fond časova je 32 školska časa. Termini su od 12 i od 13:30 časova.

©2020 Facultas. Sva prava zadržana

011 / 3415 377
pripremefacultas@gmail.com
Radnim danima od 12h do 19h