Cenovnik

 

NOVE GRUPE

od 23. februara 2020. u gimnaziji "Sveti Sava", 29. februara u IX i 1. marta 2020. u X gimnaziji

 

gotovinske uplate na 4 rate

Plaćanje se vrši na 4 jednake rate. Iznos rate zavisi od broja upisanih predmeta.

Fond časova za srpski jezik i matematiku je po 32 školska časa. Rata za jedan od ova dva predmeta je 3800 dinara. (32 časa,  4x3800 = 15200 dinara. Dvočas 950 din.)

Rata za upisana dva predmeta (srpski jezik i matematika) iznosi 6900 din. (64 časa,  4x6900 = 27600 dinara. Dvočas 862,5 din.)

Fond za kombinovani predmet iznosi 40 školskih časova. Rata za kombinovani predmet iznosi 4750 dinara. (40 časova,  4x4750 = 19000 dinara. Dvočas 950 din.)

Svi koji upišu kombinovani predmet dobijaju 4 dodatna časa testiranja GRATIS.

Rata za kombinovani i još jedan predmet (srpski ili matematika) iznosi 7800 dinara. (72 časa,  4x7800 = 31200 dinara. Dvočas 866,7 din.)

Rata za sva tri upisana predmeta (srpski, matematika i kombinovani) iznosi 10400 dinara. (104 časa,  4 x 10400 = 41600 dinara. Dvočas 800 din.)

 

plaćanje preko računa:

primalac: Studio za edukaciju Facultas

platilac: ime i prezime

svrha plaćanja: časovi pripremne nastave za (ime i prezime učenika)

tekući račun: 105-0000005001125-32 

bez poziva na broj

 

Grupe koje su počele u decembru 2019.

 

gotovinske uplate na 6 rata

Plaćanje se vrši na 6 jednakih rata. Iznos rate zavisi od broja upisanih predmeta. Fond časova za svaki predmet pojedinačno je 48 časova.

Za upisan 1 predmet rata iznosi 3800 dinara (48 časova,  6 x 3800 x 1 = 22800 dinara. Dvočas 950 dinara)

Za upisana 2 predmeta rata iznosi 3450 dinara po predmetu (96 časova,  6 x 3450 x 2 = 41400 dinara. Dvočas 862,5 dinara)

Za upisana 3 predmeta rata iznosi 3200 dinara po predmetu (144 časova,  6 x 3200 x 3 = 57600 dinara. Dvočas 800 dinara)

 

čekovima na 8 rata 

U slučaju da želite da iskoristite mogućnost da platite na 8 rata, plaćanje se vrši čekovima.

Za upisan 1 predmet prva rata  u iznosu od 3800 dinara se plaća na upisu, a za ostalih 7 rata se deponuju čekovi sa ispisanim iznosom i datumima.

Iznos ovih 7 rata je 2715 din.

Za upisana 2 predmeta  prva rata  u iznosu od 6400 dinara se plaća na upisu, a za ostalih 7 rata se deponuju čekovi sa ispisanim iznosom i datumima.

Iznos ovih 7 rata je 5000 din.

Za upisana 3 predmeta  prva rata  u iznosu od 7200 dinara se plaća na upisu, a za ostalih 7 rata se deponuju čekovi sa ispisanim iznosom i datumima.

Iznos ovih 7 rata je 7200 din.

 

plaćanje preko računa:

primalac: Studio za edukaciju Facultas

platilac: ime i prezime

svrha plaćanja: časovi pripremne nastave za (ime i prezime učenika)

tekući račun: 105-0000005001125-32 

bez poziva na broj

 

Engleski jezik za bilingvalna odeljenja i škole gde se engleski jezik polaže na prijemnom ispitu se plaća nezavisno od ostalih predmeta.

Iznos rate je 4200 dinara. Rata ima ukupno 6.

 

©2020 Facultas. Sva prava zadržana

011 / 3415 377
pripremefacultas@gmail.com
Radnim danima od 12h do 19h