Cenovnik

 

Grupe koje počinju u decembru 2019.

gotovinske uplate na 6 rata

Plaćanje se vrši na 6 jednakih rata. Iznos rate zavisi od broja upisanih predmeta. Fond časova za svaki predmet pojedinačno je 48 časova.

Za upisan 1 predmet rata iznosi 3800 dinara (48 časova,  6 x 3800 x 1 = 22800 dinara. Dvočas 950 dinara)

Za upisana 2 predmeta rata iznosi 3450 dinara po predmetu (96 časova,  6 x 3450 x 2 = 41400 dinara. Dvočas 862,5 dinara)

Za upisana 3 predmeta rata iznosi 3200 dinara po predmetu (144 časova,  6 x 3200 x 3 = 57600 dinara. Dvočas 800 dinara)

 

čekovima na 8 rata 

U slučaju da želite da iskoristite mogućnost da platite na 8 rata, plaćanje se vrši čekovima.

Za upisan 1 predmet prva rata  u iznosu od 3800 dinara se plaća na upisu, a za ostalih 7 rata se deponuju čekovi sa ispisanim iznosom i datumima.

Iznos ovih 7 rata je 2715 din.

Za upisana 2 predmeta  prva rata  u iznosu od 6400 dinara se plaća na upisu, a za ostalih 7 rata se deponuju čekovi sa ispisanim iznosom i datumima.

Iznos ovih 7 rata je 5000 din.

Za upisana 3 predmeta  prva rata  u iznosu od 7200 dinara se plaća na upisu, a za ostalih 7 rata se deponuju čekovi sa ispisanim iznosom i datumima.

Iznos ovih 7 rata je 7200 din.

 

plaćanje preko računa:

primalac: Studio za edukaciju Facultas

platilac: ime učenika

svrha plaćanja: časovi pripremne nastave

tekući račun: 105-0000005001125-32 

bez poziva na broj

 

Engleski jezik za bilingvalna odeljenja i škole gde se engleski jezik polaže na prijemnom ispitu se plaća nezavisno od ostalih predmeta.

Iznos rate je 4200 dinara. Rata ima ukupno 6.

 

©2019 Facultas. Sva prava zadržana

011 / 3415 377
pripremefacultas@gmail.com
Radnim danima od 12h do 19h